SimbolFe
Latinski nazivFerrum
Atomski broj26
Perioda4
SkupinaPrijelazni metali
Relativna atomska masa55,847
GrupaVIII.B
Elektronegativnost
1,8
Oksidacijski brojevi
2, 3, 6
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Gustoća [g/cm3]
7,874
Stanje
Krutina
Talište [°C]
1535
Vrelište [°C]
2750
Atomski radijus [pm]
156
Kovalentni radijus [pm]
125
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
80,2
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,449
Tvrdoća [Mohsova ljestvica]
4,0
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
608
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
490
Youngov modul elastičnosti [GPa]
211
Električna provodnost [S m-1]
1 · 107
Električna otpornost [10-6Ω.m]
0,101
Smični modul [GPa]
82
1. energija ionizacije [eV]
7,9024
2. energija ionizacije [eV]
16,18
3. energija ionizacije [eV]
30,651
Stabilni izotopi
4
Nestabilni izotopi
6