SimbolW
Latinski nazivWolframium
Atomski broj74
Perioda6
SkupinaPrijelazni metali
Relativna atomska masa183,85
GrupaVI.B
Elektronegativnost
1,9
Oksidacijski brojevi
2, 3, 4, 5, 6
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d4 6s2
Gustoća [g/cm3]
19,3
Stanje
Krutina
Talište [°C]
3387
Vrelište [°C]
5660
Atomski radijus [pm]
193
Kovalentni radijus [pm]
146
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
174
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,13
Otkriven
1758
Tvrdoća [Mohsova ljestvica]
7,5
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
3430
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
2570
Youngov modul elastičnosti [GPa]
411
Električna provodnost [S m-1]
1,8 · 107
Električna otpornost [10-6Ω.m]
0,0536
Smični modul [GPa]
161
1. energija ionizacije [eV]
7,98
Stabilni izotopi
5
Nestabilni izotopi
16