SimbolV
Latinski nazivVanadium
Atomski broj23
Perioda4
SkupinaPrijelazni metali
Relativna atomska masa50,9415
GrupaV.B
Elektronegativnost
1,6
Oksidacijski brojevi
2, 3, 4, 5
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Gustoća [g/cm3]
6,11
Stanje
Krutina
Talište [°C]
1900
Vrelište [°C]
3380
Atomski radijus [pm]
171
Kovalentni radijus [pm]
125
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
30,7
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,489
Otkriven
1801
Tvrdoća [Mohsova ljestvica]
6-7
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
628
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
628
Youngov modul elastičnosti [GPa]
128
Električna provodnost [S m-1]
4 · 106
Smični modul [GPa]
47
1. energija ionizacije [eV]
6,7463
2. energija ionizacije [eV]
14,65
3. energija ionizacije [eV]
29,31
Stabilni izotopi
2
Nestabilni izotopi
5