SimbolTm
Latinski nazivThulium
Atomski broj69
Perioda6
SkupinaUnutarnji prijelazni elementi
Relativna atomska masa168,93421
GrupaIII.B
Elektronegativnost
1,2
Oksidacijski brojevi
2, 3
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f13 5d0 6s2
Gustoća [g/cm3]
9,318
Stanje
Krutina
Talište [°C]
1545
Vrelište [°C]
1947
Atomski radijus [pm]
222
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
16,8
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,16
Otkriven
1879
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
520
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
471
Youngov modul elastičnosti [GPa]
74
Električna provodnost [S m-1]
1,4 · 106
Smični modul [GPa]
31
1. energija ionizacije [eV]
6,1843
2. energija ionizacije [eV]
12,054
3. energija ionizacije [eV]
26,367
Stabilni izotopi
1
Nestabilni izotopi
17