SimbolTs
Latinski nazivTennessine
Atomski broj117
Perioda7
SkupinaHalogeni elementi
Relativna atomska masa294
GrupaVII.A
Oksidacijski brojevi
1, 3
Elektronska konfiguracija
5f14 6d10 7s2 7p5
Stanje
Krutina
Otkriven
2010
Stabilni izotopi
0
Nestabilni izotopi
2