SimbolRg
Latinski nazivRoentgenium
Atomski broj111
Perioda7
SkupinaPrijelazni metali
Relativna atomska masa281
GrupaI.B
Oksidacijski brojevi
3
Elektronska konfiguracija
5f14 6d9 7s2
Stanje
Krutina
Otkriven
1994
Stabilni izotopi
0
Nestabilni izotopi
5