SimbolNb
Latinski nazivNiobium
Atomski broj41
Perioda5
SkupinaPrijelazni metali
Relativna atomska masa92,90638
GrupaV.B
Elektronegativnost
1,6
Oksidacijski brojevi
3, 5
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1
Gustoća [g/cm3]
8,57
Stanje
Krutina
Talište [°C]
2468
Vrelište [°C]
4742
Atomski radijus [pm]
198
Kovalentni radijus [pm]
137
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
53,7
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,265
Otkriven
1801
Tvrdoća [Mohsova ljestvica]
6,0
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
1320
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
736
Youngov modul elastičnosti [GPa]
105
Električna provodnost [S m-1]
6,7 · 106
Smični modul [GPa]
38
1. energija ionizacije [eV]
6,7589
2. energija ionizacije [eV]
14,32
3. energija ionizacije [eV]
25,04
Stabilni izotopi
1
Nestabilni izotopi
21