SimbolNh
Latinski nazivNihonium
Atomski broj113
Perioda7
SkupinaMetali
Relativna atomska masa286
GrupaIII.A
Oksidacijski brojevi
1
Elektronska konfiguracija
5f14 6d10 7s2 7p1
Stanje
Krutina
Otkriven
2003
Stabilni izotopi
0
Nestabilni izotopi
4