SimbolNe
Latinski nazivNeon
Atomski broj10
Perioda2
SkupinaPlemeniti plinovi
Relativna atomska masa20,1797
GrupaVIII.A
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6
Gustoća [g/cm3]
0,0008999
Stanje
Plin
Talište [°C]
-248,67
Vrelište [°C]
-246,048
Kritična točka [°C]
-228,75
Kritični tlak [MPa]
2,76
Atomski radijus [pm]
38
Kovalentni radijus [pm]
69
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
0,0493
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
1,03
Otkriven
1898
1. energija ionizacije [eV]
21,5645
2. energija ionizacije [eV]
40,962
3. energija ionizacije [eV]
63,45
Stabilni izotopi
3
Nestabilni izotopi
5