SimbolNd
Latinski nazivNeodymium
Atomski broj60
Perioda6
SkupinaUnutarnji prijelazni elementi
Relativna atomska masa144,24
GrupaIII.B
Elektronegativnost
1,2
Oksidacijski brojevi
3
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f4 5d0 6s2
Gustoća [g/cm3]
7,003
Stanje
Krutina
Talište [°C]
1021
Vrelište [°C]
3068
Atomski radijus [pm]
206
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
16,5
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,19
Otkriven
1885
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
343
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
265
Youngov modul elastičnosti [GPa]
41
Električna provodnost [S m-1]
1,6 · 106
Smični modul [GPa]
16
1. energija ionizacije [eV]
5,525
2. energija ionizacije [eV]
10,727
3. energija ionizacije [eV]
22,076
Stabilni izotopi
7
Nestabilni izotopi
10