SimbolCr
Latinski nazivChromium
Atomski broj24
Perioda4
SkupinaPrijelazni metali
Relativna atomska masa51,9961
GrupaVI.B
Elektronegativnost
1,6
Oksidacijski brojevi
2, 3, 4, 5, 6
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Gustoća [g/cm3]
7,19
Stanje
Krutina
Talište [°C]
1857
Vrelište [°C]
2672
Atomski radijus [pm]
166
Kovalentni radijus [pm]
127
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
93,7
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,449
Otkriven
1797
Tvrdoća [Mohsova ljestvica]
9,0
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
1060
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
1120
Youngov modul elastičnosti [GPa]
279
Električna provodnost [S m-1]
7,9 · 106
Smični modul [GPa]
115
1. energija ionizacije [eV]
6,7666
2. energija ionizacije [eV]
16,5
3. energija ionizacije [eV]
30,96
Stabilni izotopi
4
Nestabilni izotopi
5