SimbolI
Latinski nazivIodium
Atomski broj53
Perioda5
SkupinaHalogeni elementi
Relativna atomska masa126,90447
GrupaVII.A
Elektronegativnost
2,5
Oksidacijski brojevi
-1, 1, 3, 5, 7
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5
Gustoća [g/cm3]
4,93
Stanje
Krutina
Talište [°C]
113,5
Vrelište [°C]
184,35
Kritična točka [°C]
546
Kritični tlak [MPa]
11,7
Atomski radijus [pm]
115
Kovalentni radijus [pm]
133
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
0,449
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,145
Otkriven
1811
Električna provodnost [S m-1]
1 · 10-7
1. energija ionizacije [eV]
10,4513
2. energija ionizacije [eV]
19,131
3. energija ionizacije [eV]
33,0
Stabilni izotopi
1
Nestabilni izotopi
23