SimbolYb
Latinski nazivYtterbium
Atomski broj70
Perioda6
SkupinaUnutarnji prijelazni elementi
Relativna atomska masa173,04
GrupaIII.B
Elektronegativnost
1,1
Oksidacijski brojevi
2, 3
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d0 6s2
Gustoća [g/cm3]
6,97
Stanje
Krutina
Talište [°C]
819
Vrelište [°C]
1194
Atomski radijus [pm]
222
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
34,9
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,155
Otkriven
1878
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
206
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
343
Youngov modul elastičnosti [GPa]
24
Električna provodnost [S m-1]
3,6 · 106
Smični modul [GPa]
9,9
1. energija ionizacije [eV]
6,2542
2. energija ionizacije [eV]
12,188
3. energija ionizacije [eV]
25,03
Stabilni izotopi
7
Nestabilni izotopi
9