SimbolIn
Latinski nazivIndium
Atomski broj49
Perioda5
SkupinaMetali
Relativna atomska masa114,82
GrupaIII.A
Elektronegativnost
1,7
Oksidacijski brojevi
1, 3
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1
Gustoća [g/cm3]
7,31
Stanje
Krutina
Talište [°C]
156,63
Vrelište [°C]
2080
Atomski radijus [pm]
156
Kovalentni radijus [pm]
144
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
81,6
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,233
Otkriven
1863
Tvrdoća [Mohsova ljestvica]
1,2
Youngov modul elastičnosti [GPa]
11
Električna provodnost [S m-1]
3,4 · 106
1. energija ionizacije [eV]
5,7864
2. energija ionizacije [eV]
18,869
3. energija ionizacije [eV]
28,03
Stabilni izotopi
2
Nestabilni izotopi
32