SimbolGa
Latinski nazivGallium
Atomski broj31
Perioda4
SkupinaMetali
Relativna atomska masa69,723
GrupaIII.A
Elektronegativnost
1,6
Oksidacijski brojevi
3
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Gustoća [g/cm3]
5,93
Stanje
Krutina
Talište [°C]
29,78
Vrelište [°C]
2403
Atomski radijus [pm]
135
Kovalentni radijus [pm]
122
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
40,6
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,371
Otkriven
1875
Tvrdoća [Mohsova ljestvica]
1,5
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
60
Električna provodnost [S m-1]
7,1 · 106
1. energija ionizacije [eV]
5,9993
2. energija ionizacije [eV]
20,51
3. energija ionizacije [eV]
30,71
Stabilni izotopi
2
Nestabilni izotopi
11