SimbolEr
Latinski nazivErbium
Atomski broj68
Perioda6
SkupinaUnutarnji prijelazni elementi
Relativna atomska masa167,26
GrupaIII.B
Elektronegativnost
1,2
Oksidacijski brojevi
3
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f12 5d0 6s2
Gustoća [g/cm3]
9,066
Stanje
Krutina
Talište [°C]
1545
Vrelište [°C]
2863
Atomski radijus [pm]
226
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
14,3
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,168
Otkriven
1843
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
589
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
814
Youngov modul elastičnosti [GPa]
70
Električna provodnost [S m-1]
1,2 · 106
Smični modul [GPa]
28
1. energija ionizacije [eV]
6,1078
2. energija ionizacije [eV]
11,929
3. energija ionizacije [eV]
22,739
Stabilni izotopi
6
Nestabilni izotopi
10