SimbolBe
Latinski nazivBeryllium
Atomski broj4
Perioda2
SkupinaZemnoalkalijski metali
Relativna atomska masa9,012182
GrupaII.A
Elektronegativnost
1,5
Oksidacijski brojevi
2
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2
Gustoća [g/cm3]
1,828
Stanje
Krutina
Talište [°C]
1278
Vrelište [°C]
2970
Atomski radijus [pm]
112
Kovalentni radijus [pm]
90
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
200
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
1,825
Otkriven
1828
Tvrdoća [Mohsova ljestvica]
5.0-5.5
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
1670
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
600
Youngov modul elastičnosti [GPa]
287
Električna provodnost [S m-1]
2,5 · 107
Smični modul [GPa]
132
1. energija ionizacije [eV]
9,3226
2. energija ionizacije [eV]
18,211
3. energija ionizacije [eV]
153,893
Stabilni izotopi
1
Nestabilni izotopi
3