SimbolAc
Latinski nazivActinium
Atomski broj89
Perioda7
SkupinaPrijelazni metali
Relativna atomska masa227,0278
GrupaIII.B
Elektronegativnost
1,1
Oksidacijski brojevi
3
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2
Gustoća [g/cm3]
10,07
Stanje
Krutina
Talište [°C]
1050
Vrelište [°C]
3200
Atomski radijus [pm]
195
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
12
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,12
Otkriven
1899
1. energija ionizacije [eV]
5,17
2. energija ionizacije [eV]
10,148
Stabilni izotopi
0
Nestabilni izotopi
11