Kemiallinen merkkiSn
Latinalainen nimiStannum
Atomimäärä50
Jakso5
Elementtiluokkametallit
Suhteellinen atomimassa118,710
RyhmäIV.A
Elektronegatiivisuus
1,8
Hapetusnumerot
2, 4
Elektronikokoonpano
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2
Tiheys [g/cm3]
7,29
Tila
Kiinteä
Sulamispiste [°C]
231,97
Kiehumispiste [°C]
2270
Atomisäde [pm]
145
Kovalenttinen säde [pm]
141
Lämmönjohtokyky [W m-1K-1]
66,6
Lämpökapasiteetti [J K-1g-1]
0,228
Löytö
Antiikin
Kovuus [Mohsin asteikko]
1,8
Youngin moduuli [GPa]
50
Sähkönjohtavuus [S m-1]
8,7 · 106
Sähköinen resistanssi [10-6Ω.m]
0,126
Liukukerroin [GPa]
18
1. ionisaatioenergia [eV]
7,3438
2. ionisaatioenergia [eV]
14,632
3. ionisaatioenergia [eV]
30,502
Stabiilit isotyypit
10
Epästabiilit isotyypit
18