Kemiallinen merkkiMc
Latinalainen nimiMoscovium
Atomimäärä115
Jakso7
Elementtiluokkametallit
Suhteellinen atomimassa289
RyhmäV.A
Hapetusnumerot
1
Elektronikokoonpano
5f14 6d10 7s2 7p3
Tila
Kiinteä
Löytö
2003
Stabiilit isotyypit
0
Epästabiilit isotyypit
2