SümbolV
Ladinakeelne nimetusVanadium
Aatomnumber23
Periood4
Elemedi rühmSiirdeelemendid
Suhteline aatommass50,9415
RühmV.B
Elektronegatiivsus
1,6
Oksüdatsiooniaste
2, 3, 4, 5
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Tihedus [g/cm3]
6,11
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
1900
Keemistemperatuur [°C]
3380
Aatomraadius [pm]
171
Kovalentne raadius [pm]
125
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
30,7
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,489
Avastamine
1801
Kõvadus [Mohsi skaala]
6-7
Kõvadus Vickersi skaalal [MPa]
628
Kõvadus Brinelli skaalal [MPa]
628
Youngi moodul [GPa]
128
Elektrijuhtivus [S m-1]
4 · 106
Sheari moodul [GPa]
47
1. ionisatsioonienergia [eV]
6,7463
2. ionisatsioonienergia [eV]
14,65
3. ionisatsioonienergia [eV]
29,31
Stabiilsed isotoobid
2
Ebastabiilsed isotoobid
5