SümbolS
Ladinakeelne nimetusSulphur
Aatomnumber16
Periood3
Elemedi rühmMittemetallid
Suhteline aatommass32,066
RühmVI.A
Elektronegatiivsus
2,5
Oksüdatsiooniaste
-2, 2, 4, 6
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Tihedus [g/cm3]
2,07
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
112,8
Keemistemperatuur [°C]
444,674
Kriitiline punkt [°C]
1040
Kriitiline rõhk [MPa]
20,7
Aatomraadius [pm]
88
Kovalentne raadius [pm]
102
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
0,269
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,71
Kõvadus [Mohsi skaala]
2,0
Elektrijuhtivus [S m-1]
5 · 10-14
1. ionisatsioonienergia [eV]
10,36
2. ionisatsioonienergia [eV]
23,33
3. ionisatsioonienergia [eV]
34,83
Stabiilsed isotoobid
4
Ebastabiilsed isotoobid
6