SümbolUup
Ladinakeelne nimetusUnunpentium
Aatomnumber115
Periood7
Elemedi rühmMetallid
Suhteline aatommass289
RühmV.A
Oksüdatsiooniaste
1
Elektronkonfiguratsiooni
5f146d107s27p3
Riik
Tahkis
Avastamine
2003
Stabiilsed isotoobid
0
Ebastabiilsed isotoobid
2