SümbolCs
Ladinakeelne nimetusCaesium
Aatomnumber55
Periood6
Elemedi rühmLeelismetallid
Suhteline aatommass132,90543
RühmI.A
Elektronegatiivsus
0,7
Oksüdatsiooniaste
1
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1
Tihedus [g/cm3]
1,873
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
28,40
Keemistemperatuur [°C]
700
Kriitiline punkt [°C]
1665
Kriitiline rõhk [MPa]
9,4
Aatomraadius [pm]
298
Kovalentne raadius [pm]
225
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
35,9
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,24
Avastamine
1860
Kõvadus [Mohsi skaala]
0,2
Youngi moodul [GPa]
1,7
Elektrijuhtivus [S m-1]
5,3 · 106
1. ionisatsioonienergia [eV]
3,8939
2. ionisatsioonienergia [eV]
25,10
Stabiilsed isotoobid
2
Ebastabiilsed isotoobid
19