SümbolSn
Ladinakeelne nimetusStannum
Aatomnumber50
Periood5
Elemedi rühmMetallid
Suhteline aatommass118,710
RühmIV.A
Elektronegatiivsus
1,8
Oksüdatsiooniaste
2, 4
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2
Tihedus [g/cm3]
7,29
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
231,97
Keemistemperatuur [°C]
2270
Aatomraadius [pm]
145
Kovalentne raadius [pm]
141
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
66,6
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,228
Avastamine
Antiik
Kõvadus [Mohsi skaala]
1,8
Youngi moodul [GPa]
50
Elektrijuhtivus [S m-1]
8,7 · 106
Elektriline eritakistus [10-6Ω.m]
0,126
Sheari moodul [GPa]
18
1. ionisatsioonienergia [eV]
7,3438
2. ionisatsioonienergia [eV]
14,632
3. ionisatsioonienergia [eV]
30,502
Stabiilsed isotoobid
10
Ebastabiilsed isotoobid
18