SümbolC
Ladinakeelne nimetusCarboneum
Aatomnumber6
Periood2
Elemedi rühmMittemetallid
Suhteline aatommass12,011
RühmIV.A
Elektronegatiivsus
2,5
Oksüdatsiooniaste
-4, 2, 4
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p2
Tihedus [g/cm3]
3,515
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
3550
Keemistemperatuur [°C]
4827
Aatomraadius [pm]
67
Kovalentne raadius [pm]
77
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
155
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,709
Kõvadus [Mohsi skaala]
10
Elektrijuhtivus [S m-1]
1 · 105
1. ionisatsioonienergia [eV]
11,2603
2. ionisatsioonienergia [eV]
24,383
3. ionisatsioonienergia [eV]
47,887
Stabiilsed isotoobid
2
Ebastabiilsed isotoobid
5