SümbolSe
Ladinakeelne nimetusSelenium
Aatomnumber34
Periood4
Elemedi rühmMittemetallid
Suhteline aatommass78,96
RühmVI.A
Elektronegatiivsus
2,4
Oksüdatsiooniaste
-2, 2, 4, 6
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
Tihedus [g/cm3]
4,80
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
217
Keemistemperatuur [°C]
685
Kriitiline punkt [°C]
1493
Kriitiline rõhk [MPa]
27,2
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
2,04
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,32
Avastamine
1817
Kõvadus [Mohsi skaala]
2,0
Kõvadus Brinelli skaalal [MPa]
736
Youngi moodul [GPa]
10
Elektrijuhtivus [S m-1]
8 · 106
Sheari moodul [GPa]
3,7
1. ionisatsioonienergia [eV]
9,7524
2. ionisatsioonienergia [eV]
21,19
3. ionisatsioonienergia [eV]
30,82
Stabiilsed isotoobid
6
Ebastabiilsed isotoobid
14