SümbolRg
Ladinakeelne nimetusRoentgenium
Aatomnumber111
Periood7
Elemedi rühmSiirdeelemendid
Suhteline aatommass281
RühmI.B
Oksüdatsiooniaste
3
Elektronkonfiguratsiooni
5f14 6d9 7s2
Riik
Tahkis
Avastamine
1994
Stabiilsed isotoobid
0
Ebastabiilsed isotoobid
5