SümbolPb
Ladinakeelne nimetusPlumbum
Aatomnumber82
Periood6
Elemedi rühmMetallid
Suhteline aatommass207,2
RühmIV.A
Elektronegatiivsus
1,8
Oksüdatsiooniaste
2, 4
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Tihedus [g/cm3]
11,35
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
323,50
Keemistemperatuur [°C]
1740
Aatomraadius [pm]
154
Kovalentne raadius [pm]
147
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
35,3
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,129
Avastamine
Antiik
Kõvadus [Mohsi skaala]
1,5
Kõvadus Brinelli skaalal [MPa]
38,3
Youngi moodul [GPa]
16
Elektrijuhtivus [S m-1]
4,8 · 106
Elektriline eritakistus [10-6Ω.m]
0,206
Sheari moodul [GPa]
5,6
1. ionisatsioonienergia [eV]
7,4167
2. ionisatsioonienergia [eV]
15,028
3. ionisatsioonienergia [eV]
31,943
Stabiilsed isotoobid
4
Ebastabiilsed isotoobid
24