SümbolNa
Ladinakeelne nimetusNatrium
Aatomnumber11
Periood3
Elemedi rühmLeelismetallid
Suhteline aatommass22,98768
RühmI.A
Elektronegatiivsus
0,9
Oksüdatsiooniaste
1
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s1
Tihedus [g/cm3]
0,9725
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
98,81
Keemistemperatuur [°C]
882,9
Kriitiline punkt [°C]
2300
Kriitiline rõhk [MPa]
35
Aatomraadius [pm]
190
Kovalentne raadius [pm]
154
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
141
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
1,23
Avastamine
1807
Kõvadus [Mohsi skaala]
0,4
Kõvadus Brinelli skaalal [MPa]
0,69
Youngi moodul [GPa]
10
Elektrijuhtivus [S m-1]
2,01 · 107
Sheari moodul [GPa]
3,3
1. ionisatsioonienergia [eV]
5,1391
2. ionisatsioonienergia [eV]
47,286
3. ionisatsioonienergia [eV]
71,641
Stabiilsed isotoobid
1
Ebastabiilsed isotoobid
6