SümbolK
Ladinakeelne nimetusKalium
Aatomnumber19
Periood4
Elemedi rühmLeelismetallid
Suhteline aatommass39,0983
RühmI.A
Elektronegatiivsus
0,9
Oksüdatsiooniaste
1
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Tihedus [g/cm3]
0,862
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
93,65
Keemistemperatuur [°C]
760
Kriitiline punkt [°C]
1950
Kriitiline rõhk [MPa]
16
Aatomraadius [pm]
243
Kovalentne raadius [pm]
196
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
102,5
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,757
Avastamine
1807
Kõvadus [Mohsi skaala]
0,5
Kõvadus Brinelli skaalal [MPa]
0,363
Elektrijuhtivus [S m-1]
1,64 · 107
1. ionisatsioonienergia [eV]
4,3407
2. ionisatsioonienergia [eV]
31,625
3. ionisatsioonienergia [eV]
45,72
Stabiilsed isotoobid
3
Ebastabiilsed isotoobid
8