SümbolIn
Ladinakeelne nimetusIndium
Aatomnumber49
Periood5
Elemedi rühmMetallid
Suhteline aatommass114,82
RühmIII.A
Elektronegatiivsus
1,7
Oksüdatsiooniaste
1, 3
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1
Tihedus [g/cm3]
7,31
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
156,63
Keemistemperatuur [°C]
2080
Aatomraadius [pm]
156
Kovalentne raadius [pm]
144
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
81,6
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,233
Avastamine
1863
Kõvadus [Mohsi skaala]
1,2
Youngi moodul [GPa]
11
Elektrijuhtivus [S m-1]
3,4 · 106
1. ionisatsioonienergia [eV]
5,7864
2. ionisatsioonienergia [eV]
18,869
3. ionisatsioonienergia [eV]
28,03
Stabiilsed isotoobid
2
Ebastabiilsed isotoobid
32