SümbolP
Ladinakeelne nimetusPhosphorus
Aatomnumber15
Periood3
Elemedi rühmMittemetallid
Suhteline aatommass30,973762
RühmV.A
Elektronegatiivsus
2,1
Oksüdatsiooniaste
-3, 3, 5
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Tihedus [g/cm3]
1,83
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
44,1
Keemistemperatuur [°C]
280
Aatomraadius [pm]
98
Kovalentne raadius [pm]
106
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
0,235
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,769
Avastamine
1669
Elektrijuhtivus [S m-1]
1 · 107
1. ionisatsioonienergia [eV]
10,4867
2. ionisatsioonienergia [eV]
19,725
3. ionisatsioonienergia [eV]
30,18
Stabiilsed isotoobid
1
Ebastabiilsed isotoobid
6