SümbolAs
Ladinakeelne nimetusArsenicum
Aatomnumber33
Periood4
Elemedi rühmMetalloidid
Suhteline aatommass74,92159
RühmV.A
Elektronegatiivsus
2,0
Oksüdatsiooniaste
-3, 3, 5
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Tihedus [g/cm3]
4,7
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
817
Keemistemperatuur [°C]
613
Aatomraadius [pm]
114
Kovalentne raadius [pm]
119
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
50
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,33
Avastamine
1250
Kõvadus [Mohsi skaala]
3,5
Kõvadus Brinelli skaalal [MPa]
1440
Youngi moodul [GPa]
8
Elektrijuhtivus [S m-1]
3,3 · 106
1. ionisatsioonienergia [eV]
9,8152
2. ionisatsioonienergia [eV]
18,633
3. ionisatsioonienergia [eV]
28,351
Stabiilsed isotoobid
1
Ebastabiilsed isotoobid
13