SümbolSb
Ladinakeelne nimetusStibium
Aatomnumber51
Periood5
Elemedi rühmMetalloidid
Suhteline aatommass121,75
RühmV.A
Elektronegatiivsus
1,9
Oksüdatsiooniaste
-3, 3, 5
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3
Tihedus [g/cm3]
7,29
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
630,74
Keemistemperatuur [°C]
1750
Aatomraadius [pm]
133
Kovalentne raadius [pm]
138
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
24,3
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,207
Avastamine
1450
Kõvadus [Mohsi skaala]
3-3.5
Kõvadus Brinelli skaalal [MPa]
294
Youngi moodul [GPa]
55
Elektrijuhtivus [S m-1]
2,5 · 106
Sheari moodul [GPa]
20
1. ionisatsioonienergia [eV]
8,64
2. ionisatsioonienergia [eV]
16,53
3. ionisatsioonienergia [eV]
25,3
Stabiilsed isotoobid
2
Ebastabiilsed isotoobid
27