SümbolAl
Ladinakeelne nimetusAluminium
Aatomnumber13
Periood3
Elemedi rühmMetallid
Suhteline aatommass26,981539
RühmIII.A
Elektronegatiivsus
1,5
Oksüdatsiooniaste
3
Elektronkonfiguratsiooni
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Tihedus [g/cm3]
2,6989
Riik
Tahkis
Sulamistemperatuur [°C]
660,37
Keemistemperatuur [°C]
2467
Aatomraadius [pm]
118
Kovalentne raadius [pm]
118
Soojusjuhtivus [W m-1K-1]
237
Soojusmahtuvus [J K-1g-1]
0,9
Avastamine
1825
Kõvadus [Mohsi skaala]
2,9
Kõvadus Vickersi skaalal [MPa]
167
Kõvadus Brinelli skaalal [MPa]
245
Youngi moodul [GPa]
70
Elektrijuhtivus [S m-1]
37,7 · 106
Elektriline eritakistus [10-6Ω.m]
0,0267
Sheari moodul [GPa]
26
1. ionisatsioonienergia [eV]
5,9858
2. ionisatsioonienergia [eV]
18,828
3. ionisatsioonienergia [eV]
28,447
Stabiilsed isotoobid
1
Ebastabiilsed isotoobid
7