SymbolBa
Latinsk navnBaryum
Atomnummer56
Periode6
Grundstof kategoriJordalkalimetaller
Relativ atommasse137,327
GruppeII.A
Elektronegativitet
0,9
Oxideringsnummer
2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2
Densitet [g/cm3]
3,5
Tilstand
Solid
Smeltepunkt [°C]
725
Kogepunkt [°C]
1640
Specifik varmeledningsevne [W m-1K-1]
18,4
Varmekapacitet [J K-1g-1]
0,204
Opdagelse
1808
Hårdhed [Mohs' skala]
1,25
Youngs modul [GPa]
13
Elektrisk ledningsevne [S m-1]
2,8 · 106
Forskydningsmodul [GPa]
4,9
Første ioniseringsenergi [eV]
5,2117
Anden ioniseringsenergi [eV]
10,004
Stabile isotoper
7
Ustabile isotoper
17