ZnačkaAu
Latinský názevAurum
Protonové číslo79
Perioda6
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost196,96654
SkupinaI.B
Paulingova elektronegativita
2,4
Oxidační čísla
1, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s1
Hustota [g/cm3]
19,32
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1064,43
Teplota varu [°C]
2966
Atomový poloměr [pm]
174
Kovalentní poloměr [pm]
144
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
317
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,128
Rok objevu
Starověk
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,5
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
216
Tvrdost podle Brinella [MPa]
2450
Modul pružnosti v tahu [GPa]
78
Elektrická vodivost [S m-1]
4,5 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,022
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
27
1. ionizační potenciál [eV]
9,2257
2. ionizační potenciál [eV]
20,521
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
20