ZnačkaZr
Latinský názevZirkonium
Protonové číslo40
Perioda5
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost91,244
SkupinaIV.B
Paulingova elektronegativita
1,4
Oxidační čísla
4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2
Hustota [g/cm3]
6,506
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1852
Teplota varu [°C]
3800
Atomový poloměr [pm]
206
Kovalentní poloměr [pm]
148
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
22,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,278
Rok objevu
1789
Tvrdost [Mohsova stupnice]
5,0
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
903
Tvrdost podle Brinella [MPa]
650
Modul pružnosti v tahu [GPa]
68
Elektrická vodivost [S m-1]
2,3 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
33
1. ionizační potenciál [eV]
6,6339
2. ionizační potenciál [eV]
13,13
3. ionizační potenciál [eV]
22,99
Počet stabilních izotopů
5
Počet nestabilních izotopů
16