ZnačkaZn
Latinský názevZincum
Protonové číslo30
Perioda4
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost65,39
SkupinaII.B
Paulingova elektronegativita
1,6
Oxidační čísla
2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Hustota [g/cm3]
7,14
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
419,58
Teplota varu [°C]
907
Atomový poloměr [pm]
142
Kovalentní poloměr [pm]
131
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
116
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,388
Rok objevu
1530
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,5
Tvrdost podle Brinella [MPa]
412
Modul pružnosti v tahu [GPa]
108
Elektrická vodivost [S m-1]
1,69 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,0596
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
43
1. ionizační potenciál [eV]
9,3941
2. ionizační potenciál [eV]
17,964
3. ionizační potenciál [eV]
39,722
Počet stabilních izotopů
5
Počet nestabilních izotopů
10