ZnačkaFe
Latinský názevFerrum
Protonové číslo26
Perioda4
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost55,847
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidační čísla
2, 3, 6
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Hustota [g/cm3]
7,874
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1535
Teplota varu [°C]
2750
Atomový poloměr [pm]
156
Kovalentní poloměr [pm]
125
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
80,2
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,449
Tvrdost [Mohsova stupnice]
4,0
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
608
Tvrdost podle Brinella [MPa]
490
Modul pružnosti v tahu [GPa]
211
Elektrická vodivost [S m-1]
1 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,101
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
82
1. ionizační potenciál [eV]
7,9024
2. ionizační potenciál [eV]
16,18
3. ionizační potenciál [eV]
30,651
Počet stabilních izotopů
4
Počet nestabilních izotopů
6