ZnačkaY
Latinský názevYttrium
Protonové číslo39
Perioda5
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost88,90585
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2
Hustota [g/cm3]
4,472
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1522
Teplota varu [°C]
3200
Atomový poloměr [pm]
212
Kovalentní poloměr [pm]
162
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
17,2
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,3
Rok objevu
1794
Tvrdost podle Brinella [MPa]
589
Modul pružnosti v tahu [GPa]
64
Elektrická vodivost [S m-1]
1,8 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
26
1. ionizační potenciál [eV]
6,217
2. ionizační potenciál [eV]
12,24
3. ionizační potenciál [eV]
20,52
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
20