ZnačkaYb
Latinský názevYtterbium
Protonové číslo70
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost173,04
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,1
Oxidační čísla
2, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
6,97
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
819
Teplota varu [°C]
1194
Atomový poloměr [pm]
222
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
34,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,155
Rok objevu
1878
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
206
Tvrdost podle Brinella [MPa]
343
Modul pružnosti v tahu [GPa]
24
Elektrická vodivost [S m-1]
3,6 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
9,9
1. ionizační potenciál [eV]
6,2542
2. ionizační potenciál [eV]
12,188
3. ionizační potenciál [eV]
25,03
Počet stabilních izotopů
7
Počet nestabilních izotopů
9