ZnačkaW
Latinský názevWolframium
Protonové číslo74
Perioda6
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost183,85
SkupinaVI.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidační čísla
2, 3, 4, 5, 6
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d4 6s2
Hustota [g/cm3]
19,3
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
3387
Teplota varu [°C]
5660
Atomový poloměr [pm]
193
Kovalentní poloměr [pm]
146
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
174
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,13
Rok objevu
1758
Tvrdost [Mohsova stupnice]
7,5
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
3430
Tvrdost podle Brinella [MPa]
2570
Modul pružnosti v tahu [GPa]
411
Elektrická vodivost [S m-1]
1,8 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,0536
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
161
1. ionizační potenciál [eV]
7,98
Počet stabilních izotopů
5
Počet nestabilních izotopů
16