ZnačkaH
Latinský názevHydrogenium
Protonové číslo1
Perioda1
DruhNekovy
Relativní atomová hmotnost1,00794
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
2,1
Oxidační čísla
-1, 1
Elektronová konfigurace
1s1
Hustota [g/cm3]
0,00008988
Skupenství
Plynné
Teplota tání [°C]
-259,34
Teplota varu [°C]
-252,87
Kritická teplota [°C]
-240,18
Kritický tlak [MPa]
1,293
Atomový poloměr [pm]
53
Kovalentní poloměr [pm]
37
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,1815
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
14,304
Rok objevu
1766
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
1