ZnačkaCa
Latinský názevCalcium
Protonové číslo20
Perioda4
DruhKovy alkalických zemin
Relativní atomová hmotnost40,078
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
1,0
Oxidační čísla
2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Hustota [g/cm3]
1,55
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
839
Teplota varu [°C]
1484
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
200
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,647
Rok objevu
1808
Tvrdost [Mohsova stupnice]
1.5-2
Tvrdost podle Brinella [MPa]
167
Modul pružnosti v tahu [GPa]
20
Elektrická vodivost [S m-1]
3,13 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
7,4
1. ionizační potenciál [eV]
6,1132
2. ionizační potenciál [eV]
11,871
3. ionizační potenciál [eV]
50,908
Počet stabilních izotopů
6
Počet nestabilních izotopů
8