ZnačkaV
Latinský názevVanadium
Protonové číslo23
Perioda4
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost50,9415
SkupinaV.B
Paulingova elektronegativita
1,6
Oxidační čísla
2, 3, 4, 5
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Hustota [g/cm3]
6,11
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1900
Teplota varu [°C]
3380
Atomový poloměr [pm]
171
Kovalentní poloměr [pm]
125
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
30,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,489
Rok objevu
1801
Tvrdost [Mohsova stupnice]
6-7
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
628
Tvrdost podle Brinella [MPa]
628
Modul pružnosti v tahu [GPa]
128
Elektrická vodivost [S m-1]
4 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
47
1. ionizační potenciál [eV]
6,7463
2. ionizační potenciál [eV]
14,65
3. ionizační potenciál [eV]
29,31
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
5