ZnačkaU
Latinský názevUranium
Protonové číslo92
Perioda7
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost238,0289
SkupinaVI.B
Paulingova elektronegativita
1,7
Oxidační čísla
3, 1, 5, 6
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2
Hustota [g/cm3]
19,03
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1132,3
Teplota varu [°C]
3900
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
27,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,12
Rok objevu
1789
Tvrdost [Mohsova stupnice]
6,0
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
1960
Tvrdost podle Brinella [MPa]
2400
Modul pružnosti v tahu [GPa]
208
Elektrická vodivost [S m-1]
3,6 · 10-6
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
111
1. ionizační potenciál [eV]
6,1941
Počet stabilních izotopů
0
Počet nestabilních izotopů
15