ZnačkaC
Latinský názevCarboneum
Protonové číslo6
Perioda2
DruhNekovy
Relativní atomová hmotnost12,011
SkupinaIV.A
Paulingova elektronegativita
2,5
Oxidační čísla
-4, 2, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p2
Hustota [g/cm3]
3,515
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
3550
Teplota varu [°C]
4827
Atomový poloměr [pm]
67
Kovalentní poloměr [pm]
77
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
155
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,709
Tvrdost [Mohsova stupnice]
10
Elektrická vodivost [S m-1]
1 · 105
1. ionizační potenciál [eV]
11,2603
2. ionizační potenciál [eV]
24,383
3. ionizační potenciál [eV]
47,887
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
5