ZnačkaTi
Latinský názevTitanium
Protonové číslo22
Perioda4
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost47,88
SkupinaIV.B
Paulingova elektronegativita
1,5
Oxidační čísla
2, 3, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Hustota [g/cm3]
4,507
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1660
Teplota varu [°C]
3287
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
21,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,523
Rok objevu
1790
Tvrdost [Mohsova stupnice]
6,0
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
970
Tvrdost podle Brinella [MPa]
716
Modul pružnosti v tahu [GPa]
116
Elektrická vodivost [S m-1]
2,6 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,42
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
44
1. ionizační potenciál [eV]
6,8282
2. ionizační potenciál [eV]
13,58
3. ionizační potenciál [eV]
27,491
Počet stabilních izotopů
5
Počet nestabilních izotopů
4